Belge ve Raporlar

TRANSKRIPT

KONTENJAN RAPORU
Üniversiteye ilk kayıtlar esnasında, bölüm bazında kontenjan sayılarını, yerleşen ve kayıtlanan öğrenci sayısını
gösteren rapordur.

 

DERS SINIF RAPORU
Üniversiteye ilk kayıtlar esnasında, bölüm bazında kontenjan sayılarını, yerleşen ve kayıtlanan öğrenci sayısını
gösteren rapordur.

BAŞARI RAPORU
Sınıf içinde öğrencileri Genel Not Ortalamaları’na göre sıralayabilmek, %10 ‘ a giren öğrencileri, mezuniyet aşamasına gelen öğrencileri bulabilmek, bölüm birincilerini tespit edebilmek için kullanılan uygulamadır.

KREDİ YURTLAR KURUMU LİSTESİ
KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) ‘ ya gönderilen okumakta olan tüm öğrencileri kapsayan EXCEL Dosyasını oluşturur.

ÖSYM RAPORLARI
ÖSYM’nin, öğrenci sayıları, yaş ve uyruk raporları bu uygulama ile oluşturulur.

YÖKSİS RAPORLARI
Yükseköğretim sistemi tarafından istenen YÖKSİS raporu için istenilen veri formatının oluşturulması, Excel yükleme ve web servis desteği bulunmaktadır.