Fonksiyonel Özellikler

Hazırlık okulu, Ön lisans, Lisans, Yüksek lisans, Doktora, Tıp modülü ve diğer eğitim yapıları otomasyonun bütünleşik parçalarıdır.

Öğrenci, Öğrenci işleri ve Öğretim üyeleri işlemleri için ayrı web ara yüzlerine sahiptir.

Otomasyon menü ve menü içerikleri çoklu dil desteği ile 28 dilde desteklenmektedir

Birim hiyerarşisine göre yetki ve rol dağılımı yapılabilir. Her bir üst yetkili menüsünden alt yetkilininyetkilerini düzenleyebilir.

Üniversitelerin bağlı olduğu kamu kurum veya kuruluşları ile bağlantı kurulmasına olanak sağlayan entegrasyon yeterliliğine sahiptir.

Yalın ve fonksiyonel özellikte tasarlanan parametrik yapıdaki arayüzler ile kullanıcıya kullanım esnekliği sağlanmaktadır.

Yönetimin karar alma mekanizmalarına ve alt birimlerin iş yükünü azaltmaya yönelik çok sayıda farklı rapor ve istatistikler(YÖK, KYK vb. ) oluşturup farklı boyut ve formatlara(A4 ve A3 ,Excel,PDF) dönüştürülebilir.

Kullanıcılar arası etkileşimi artırmak için (forum, blog paylaşımı vb.)için @Edu”ve benzeri araçlarla entegre olarak Web Topluluğu Hizmeti verilmektedir.

Kullanıcı arayüzü için,”Tema”seçeneği ile farklı görünümler seçilip kullanılabilir.