Hizmet Politikası

KION, faaliyetlerini entegre kampüs yönetimi
kapsamında bir çatı ile ele alarak 3 aşamadan oluşan bir hizmet anlayışı ile yürütür.

SÜREÇ DANIŞMANLIĞI
KION, Ulusal ve uluslararası deneyimi ile yerel ihtiyaçları birleştirerek üniversitelerin süreç oluşturma ve yönetmesine
rehberlik ederek akademik gelişim ve rekabet avantajı sağlamalarına katkıda bulunur.

KION, üniversitelerle yürüttüğü tüm işbirliklerinde uluslararası sertifikaya sahip proje yöneticilerinden
(PMP) oluşan ekibi ile PMI proje yönetimi metodolojisini takip ederek süreç bazlı bir yaklaşım sergiler.