Hizmetler

Yeni teknolojiler artık sadece teknoloji değil, bilginin yayılması, sosyal hayatın yaşanması ve iletişimin yeni bir şekildir. Bilginin sayısallaşması, birçok yeni haberleşme yollarını ortaya çıkarmıştır: web’e referanslı eden farklı bir medya(ortam) oluşmuştur.

Özellikle, genç nesiller ve özellikle okul çağındakiler zamanlarının büyük bir kısmını, herbirinin farklı içeriği ve kendini ifade etme biçimi, amaç ve izleyici kitlesi farklı olan  çeşitli sanal dünyalar içinde, ‘online’ olarak geçir-mektedirler.

Sanal ortamlar, öğrenciler, yada daha önce öğrenci olanlar, potansiyel öğrenciler, araştırmacılar, iş temsilcileri tarafından yoğun şekilde kullanılmaktadır. Bu kişiler, televizyon, gazete yada dışarıda olduğundan daha çok, Universite nin iletişimi için ilginç bir şekilde hedef kitle olabilirler. 

Ayrıca, dijital medya, geleneksel medya ile karşılaştırıldığında, daha az bir maliyetle, kişilerin ilgi alanlarını bilerek onlarla bire bir erişebilir ve iki taraf için daha verimli bir dialog oluşturulabilir.

Yapılan bir çok işlem, neredeyse gerçek zamanlı olarak izlenip analiz edilebilir, böylece nekadar etkin olduğu, içerin nekadar ilgi çekiçi olduğu, hangilerinin daha iyi karşılandığı, izleyecilerin coğrafi olarak nasıl dağıldığı, haftasonumu haftiçi çalışma günlerindemi daha aktif olduğu gibi bir çok bilgi elde edilebilir. Bu bilgilere dayana-rak, iletişimin,hedef  kitleye daha uygun ve etkin hale getirilmesi için geliştirilebilir.

Bu amaca ulaşabilmek için, herbir aracın ve sanal ortamın güçlü ve zayıf yönlerini, dayandığı noktaları bilmemiz gerekir, örneğin; üniversite, e-mail iletişimi seçebilir, sosyal bir topluluk içinde yer alabilir yada bir topluluk oluşturabilir. Kampanyanın amacına ulaşabilmesi ve araçtan tam olarak faydalanabilmek için kendilerine has özellikleri bilmek gereklidir.

AB öğrencileri lisansüstü derslerimiz hakkında nasıl bilgi sahibi olabilir? Liselerle daha etkin şekilde irtibata geçebilirmiyiz? Facebook’da reklam verebilirmiyim? Yeni MBA programımızın reklamanı Facebook üzerinde vermek uygun olur mu? Ücretli bir reklam mı yoksa sayısal  PR (halkla ilişkileri) sosyal ağlarda yürütmek mi iyi ? Potansiyel öğrencilerin email’lerini nasıl bulabiliriz? İlgilenen öğrencilerin email’leri aldıktan sonra, bunlarla ne yapabilirz? SMS i ne zaman ve kime hangi içerikle gönderirsek faydalı olur? Öğrenciler, gönderilen emailleri okuyorlarmı?                                                                                                                                                    
Bu sorulara cevaplar, sürekli güncel tutulmalı ve hem iletişim konuları hem de  teknolojiler takip edilmelidir. Üni-versitenin her bir etkinliği ve amacı, dijital ortam üzerinde birdizi işlem olarak tanımlanabilir. Bunlar, geleneksel iletişim yöntemleri ile entegre ve onların gücünü artırıcı olabileceği gibi, ihtiyaçlara göre   bağımsız olarakda çalıştırabilir. 

Kion, bu konularda üniversitelere destek olacak şekilde, hizmet ve danışmanlık verebilir. Communication Builder, Kion’un danışmalığı ile birlikte, Üniversite’ye  esnek, dinamik, güncel ve etkileyici  dijital iletişimi yönetmek için gerekli her türlü imkanı verir. Böylece, farklı hedefleri, farklı kanalları olan uygun ve modern bir iletişim ile, her zaman otorite olan Üniversite imajını genç ve canlı bir tarzla pekiştirmektedir.

Communication Builder ile üniversite dış irtibat noktaları olduğu kadar iç irtibat noktaları ile iletişimi etkin şekilde yönetecek gerekli araçlara sahiptir.

Tutarlı bir iletişim planı – yada kampanya-  bir konu yada amaç etrafında, sistem tarafından sağlanan farklı ka-nallardan oluşur.

Bu tür bir planı gerçekleştirmek için, çoğu teknik alanlarda olmak üzere, bir kampanyayı tasarlamak, sözlü ve grafik yaratıcılı ve sosyal medya da yer alan konuşmaları yönetmek gibi  değişik seviyelerde uzmanlığa ihtiyaç duyulur. Kion, bu tür işlerde üniversiteye, üniversitenin varolan uzmanlarına destek yada tamamlayıcı olacak şekilde danışmanlık hizmetini verebilir.