Kimo Farabi

"Ulusal değişim programlarından Farabi Değişim Programı için geliştirilen U-GOV KIMO Farabi Yazılımı ile yurt içinde üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimleri kolayca yürütülür.


Farabi Değişim Programı aracılığıyla gerçekleştirilecek öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği, sağlayacağı bireysel katkı dışında yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliği ve koordinasyon imkanlarını genişleterek, bilgi transferiyle eğitim ve öğretim süreçlerinin kalitesinin artmasına, kurumlar arası ortak çalışma ve araştırma kültürünün zenginleşmesine katkıda bulunacaktır.