Öğrenci İşleri Otomasyonu

KION Türkiye’nin kampüs yönetimi çözümlerinden biri olan U-GOV SMS, öğrenci yaşam döngüsünün tüm aşamaları ile yönetilmesini sağlayan modüler bir öğrenci işleri bilgi yönetim sistemi yazılımıdır.

KION TÜRKİYE, U GOV SMS çözümü ile birlikte akademik programlar, öğretim planları, akademik yıl faaliyetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesinden öğrencilerin mezuniyetine kadar tüm süreçlerin bilgi güvenliğinin sağlanması ve süreç kalitesini artırarak kurumsal performansa katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

U-GOV SMS kurum içi kalite güvence sistemlerini güvenilir verilere, kolay ve güvenli izlenebilir süreçleri ile destekler ve kolaylaştırır. Bütünleşik bilgi sistemi olan U-GOV SMS farklı alt sistemler arasına dağıtılmış olan bilgilerin toplanması, raporlama ve izlemesi için veri ambarı uygulamalarına güvenli bilgi girdisi sağlamaktadır.