Planlama İşleyişi

Planlama, homojen etkinliklerin tanımlanmasıyla başlar (örneğin; Belirli bir bölümün dersleri gibi etkinlikler, birinci yıl, birinci dönem).

Böylece operatör, kullanmak istediği saat dilimlerini konfigüre edebilir (örneğin: 09.00-10.00, ya da akademik saat sistemiyle konfigüre edilebilecek ders blokları).

Daha sonra, haftalık bölüme bunlar yerleştirmeye başlanır, böylece etkinlikler arası çakışmalar da görüntülenir. Planlama devresinde, kontroller (Uyum, çakışma, müsaitlilik) aktive edilirse çakışmalar gösterilir, böylece operatör durumu düzeltmeye karar verebilir.

İlk düzgün sonuç elde edildiğinde, öğretim üyeleri ders saatlerini öğrenebilir (Sistem e-posta gönderir ya da öğretim üyesi internet sayfasına bakabilir).

Böylece öğretim üyelerinin ders saatlerini son ve kesin hale getirmesi için uzlaşma (sistem dışı) devresine geçilir. Sistem karışık saat şemalarını da yönetebilir: Örneğin, akademik döneme göre daha geç başlayan dersler (örneğin : ilk 4 hafta her Perşembe 11.00’den 12.00’ye ve daha sonraki haftalar her Cuma 10.00’dan 1.00’e kadar), haftalık değişen saatler (örneğin : ilk hafta Perşembe 11.00’den 12.00’ye kadar, ikinci hafta Cuma 10’dan 1.00’e kadar).

Bütün ders saatleri tamamlandığında, açıkta kalan boş saatlerde yeni etkinlikler yönetilebilir. Etkinliklerin yönetimi, “planlamacı” dan farklı diğer kullanıcıların da sınıf rezervasyonu ya da kişisel gereksinim ve yer uygunluğuna göre etkinlik yaratmasına izin verir. Böylece etkinliklerin yönetimi üniversite seviyesinde gerçek zamanlı senkronize olur.