İstanbul Teknik Üniversitesi

Kion sisteminin sağladığı imkanlar sayesinde giden öğrencilerin bilgilerini saklamak, düzenlemek ve ihtiyacımız olduğu anda gereken verilerin raporlarını çekebilmek çok kolay.

İTÜ AB Merkezi
Erasmus Ofisi