Okan Üniversitesi

2009 yılında, Erasmus programına katılan öğrenci sayılarının artması, programın eksiksiz olarak işlemesi açısından bir yazılım araştırmasına girmiştik. O dönem, acele karar vermemek için birçok yazılım firmasıyla görüştük. O zamanki adı Merlon olan ve Akdeniz Üniversitesi tekno-kentinde geliştirilen yazılımın bizim taleplerimizi en iyi karşıladığını düşünerek ve programı daha önce kullanmış üniversitelerden de tavsiyeler alarak, Kion programını 2010 Ocak ayında satın aldık.
2010 tarihinden itibaren üniversitemizde Kion programını kullanıyoruz ve yaptığımız tercihten ötürü çok memnunuz. Kion programının kullanımı öğrenci verilerinin arşivlenmesinde ve hibe hesaplamasında kolaylık sağlamasının yanı sıra, istatistiki veri elde edilmesini de kolaylaştırıyor.
Merlon-Kion ekibinin yazılımla ilgili sorularınıza hemen yanıt vermeleri, sorunları kısa sürede gidermeleri, üniversitelerle iletişime açık olmaları da bu yazılımın takdir edilecek noktalarından bir başkası. Kion programının, üniversiteler arası hareketliliğin her gün arttığı bir ortamda, diğer değişim programlarını da içine dahil ederek, tam bir hareketlilik sistemine dönüşmesinin yararlı olacağını düşünüyorum.
 
Programı, henüz yazılımı almamış olan üniversitelere hiç çekincesiz tavsiye edebilirim.

Serpil Arısoy SIDGWICK
Erasmus Kurum Koordinatörü
Okan Üniversitesi