Standartlara Uygunluk

Bologna Sürecinin oluşturmayı hedeflediği Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke  vatandaşlarının, yükseköğrenim görmeleri için geliştirilen tüm yapılara uygun bir sitemdir. ETCS /AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi ) skalası eşleştirme Otomatik diploma eki oluşturma

 

U GOV SMS ülkelerin toplumsal, kültürel ve ekonomik gerçeklerine en yakın tanımları ve yaklaşımları içeren, ülkelerin yükseköğretim kurumları tarafından kabul gören ve uygulanabilen, ulusal ve uluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen derecelerin verilebileceği ulusal yeterlilikler çerçevesi olan TYYÇ(Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi) ile tam uyumlu bir sistemdir.
 

YÖK mevzuatı,devlet ve vakıf üniversitelerin mevzuatlarının uygulanması ve güncellenmesinde hızlı ve etkin çözümler üretme kabiliyetine sahiptir. Eş zamanlı olarak birçok müfredat ve yönetmeliği birlikte işletebilen bir alt yapı ile tasarlanmıştır.

 

Tüm kullanıcılara ait işlem bilgileri, değerli bilgi varlıklarını yönetme ve koruma amacı ile kullanılan ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISMS) standartlarına uygun olarak loglama ve yedekleme yapılmaktadır.

 

Yazılım standartları (TS ISO/IEC 12207),Sistem Yaşam Döngüsü Süreçleri(TS ISO/IEC 15288), Yazılım Kalitesi(TS ISO/IEC 25051)referans alınarak uygulamalar geliştirilir.