Temel İşlevler

Akademik Hazırlık Yönetimi
Kayıt İşlemleri Yönetimi
Ders Alma İşlemleri Yönetimi
Hazırlık Eğitimi Yönetimi
Sınav İşlemleri Yönetimi
Anket Yönetimi
Tıp Modülü
İstatistik ve Raporlama
Akademik İletişim Platformu (Communication Builder)
Mezuniyet işlemleri Yönetimi
Taşınabilir Uygulamalar ( iUniversity )