Temel İşlevler

Üniversitelerin tüm kaynaklarını yöneterek ders,
sınav, öğretim görevlisi takvimi, öğrenci takvimi ve
bunlar için gerekli cihaz ve diğer envanterleri
kullanarak optimum sonucu üreten ve bu üretilmiş
sonuçlarının esnek bir şekilde yönetilmesini
sağlayan bir yazılımdır.

Ders planlamalarının yanı sıra, üniversite bünyesinde
akla gelebilecek diğer etkinlikler bu yazılım
sayesinde rahatlıkla planlanabilir ve duyuruları
yapılabilir.

Öğrenci işleriyle yakından ilişkili olan en önemli
konulardan birisi ders saatlerinin planlanması,
çakışma kontrolünün yapılması, öğrenci ve öğretim
üyesi uygunluk denetimi ve üniversite kaynaklarının
en etkili şekilde tek çatı altında toplanmasıdır.

University Planner ders programı oluştururken,
dersliklerin en iyi şekilde rezervasyonunu sağlayarak,
öğrencilerin ve öğretim üyelerinin gün
içindeki ders/iş yükünü en optimum sonuca uyarlar.
Öğretim üyesi - ders ilişkisi, ders – mekân
ilişkisi, öğrenci – ders ilişkilerinin uygunluğunu en
iyi şekilde kullanıcıya yansıtır U-GOV Ders
Programlama sistemi derslerin işleyişi ve özellikleri
gibi en ince detayını dikkate alarak planlama
yapar.v