Uluslararasılaşma Danışmanlığı

KION TÜRKİYE, CINECA’nın kendisine yüklediği misyon ve vizyon gereği Yüksek Öğretim Kurumlarının dışa açılması ve “Uluslararası Öğrenme Hareketliliği” ni bütünleşik bir bakış açısıyla ele almaları için üniversitelere “Uluslararasılaşma” konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.